Medidor R.O.E. y Vatimetro H.F. - V.H.F. - U.H.F.

  • Medidor R.O.E. y vatímetro. H.F. – V.H.F. – U.H.F.
  • Rango frecuencias:1.8-160/140-525 MHz.
  • Rango potencia:5/20/200 W.